LLS Losowe Lokalne Symetrie, 2019 11 23 wg wcześniejsze Home

1

2

to nie jest LLS, tylko kwadrałka, jak tu, tu nie ma losowości
4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

23

Powrót na górę Strony ↑
Wydarzenia
Home, adamwalanus.pl