Z negatywów. Tarnowskie Góry, Ludzie, 1970±2,      2017 02 08 Home

Zdjęcie zauważone w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym, temat: Miasto, to jest Krakowska
6008-4

6043

6214

6215

6216

6224

6224a

6225

6226

6227

6219

6228

6229

6285

6286

6287

6288

6289

6290

6291

6292

6293

Katowice, 3 Maja

6294

6295

6296

6297

6300

6301

6304

6305

6306

TG

6371

6372

6373

6374

6375

6376

Tylna
6420

6421

6422

6423

Za parkiem
6463

6464

6465

Za obwodnicą
6471

6472

6473

6474

Krakowska
6475

6476

6477

6557

6558

6559

6560

6549

Prawdopodobnie cmentarz w Reptach
6561

6619

6620

6621

6622

6714

6721

Stary cmentarz
6751

6752

6753

Galemberg
6755

Do Starych Tarnowic
6803

Home