Klikamy lub dotykamy tam, gdzie chcemy mieć szczyt zielonego lub niebieskiego (który bliżej) Gaussa. Tak uzyskujemy żądane μ i σ. Brązowy Gauss, to wynik - średnia ważona. Przy niezgodności niebieskiego z zielonym, brązowy ciemnieje. Są trzy granice niezgodności, 2, 3 i 5 σ (5%, 0.3%, 0.6ppm). Więcej na ten temat jest tu.