Wolno szybko          Losowy czas życia, bez starzenia się (tak mają atomy). Model: co krok dwie nowe, przypadkowe cyfry, jak obie to zera, to koniec.