Wolno szybko          Kamienica Ohrensteina, św Katarzyna, Faustyna i JP2, widziane z Akademii Muzycznej