Wolno szybko          Sygnaturka kos. św. Józefa, widok z Akademii Muzycznej