PCA. Zoom +/- (klaw.numer. lub A/S), strzałki, stanowiska W/Z