Zjazd Klubów Tygodnika Powszechnego Kraków, Herbewo 2023 11 10-12

.

Joanna Rózga 1

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 2

3

4

Adam Boniecki 5

Andrzej Perzyński 6

Krystyna Szeptycka 7

8

Piotr Magosz 9

Katarzyna Witkowiak 10

Adam Boniecki, Joanna Rózga 11

12

13

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 14

Alfred Wierzbicki, Zofia Zarębianka 15

Genowefa Malik 16

Marcin Pera 17

Adam Boniecki, Genowefa Malik 18

Dorota Nalepka 19

Dorota Nalepka, Adam Boniecki 20

Dorota Nalepka 21

22

Kazimierz Urbańczyk 23

Adam Boniecki 24

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak, Kazimierz Urbańczyk 25

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 26

Adam Boniecki 27

Adam Boniecki 28

Adam Boniecki 29

Stanisław Kracik 30

31

Adam Boniecki 32

Adam Boniecki 33

Karol Tarnowski 34

Adam Walanus, Bożena Ostrowska 35

Katarzyna Witkowiak 36

37

Joanna Rózga 38

Stanisław Matusik 39

40

Bożena Urbańczyk 41

Marcin Pera 42

Bożena Urbańczyk 43

Adam Boniecki 44

45

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 46

Adam Boniecki 47

Karol Tarnowski 48

Karol Tarnowski 49

Kazimierz Urbańczyk 50

Adam Boniecki 51

Adam Boniecki 52

Maryla Rutkowska 53

54

55

Kazimierz Urbańczyk, Bożena Urbańczyk 56

Stanisław Kracik 57

Adam Boniecki 58

Paweł Stachowiak 59

Adam Boniecki 60

61

Anna Niżegorodcew 62

Zofia Zarębianka 63

64

65

Bożena Urbańczyk 66

67

Małgorzata Jasionek 68

69

70

Jacek Ślusarczyk 71

Małgorzata Jasionek 72

Adam Boniecki, Paweł Stachowiak 73

74

Alfred Wierzbicki 75

Karol Tarnowski 76

77

Andrzej Perzyński, Joanna Rózga, Jacek Ślusarczyk 78

Jolanta Laudańska-Łukowicz, Karol Tarnowski 79

Jolanta Laudańska-Łukowicz, Karol Tarnowski 80

81

Stanisław Struś 82

Adam Boniecki 83

Alfred Wierzbicki, Karol Tarnowski 84

Alfred Wierzbicki, Karol Tarnowski 85

86

Arkadiusz Lechowski, Jacek Ślusarczyk, Andrzej Perzyński 87

88

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 89

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 90

Bożena Ostrowska, Alfred Wierzbicki 91

Bożena Ostrowska, Alfred Wierzbicki 92

Jolanta Laudańska-Łukowicz 93

94

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 95

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 96

Adam Boniecki, Karol Tarnowski 97

Adam Boniecki, Karol Tarnowski 98

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 99

Adam Boniecki, Bożena Ostrowska 100

101

Jacek Ślusarczyk 102

Marcin Pera, Piotr Magosz 103

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 104

Dorota Nalepka, Karol Tarnowski 105

106

Adam Boniecki 107

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 108

Adam Boniecki, Jacek Ślusarczyk 109

Adam Boniecki, Jacek Ślusarczyk 110

Andrzej Perzyński, Adam Boniecki 111

112

113

114

115

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 116

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 117

Adam Boniecki, Dorota Nalepka 118

Katarzyna Witkowiak, Adam Boniecki, Dorota Nalepka 119

Adam Boniecki 120

121

1

Adam Boniecki 2

Andrzej Perzyński 3

Stanisław Struś, Jagoda Kracik 4

5

6

7

8

9

10

11

Zbigniew Ćwikliński, Magdalena Ćwiklińska 12

Adam Boniecki 13

14

15

Andrzej Perzyński, Adam Boniecki 16

17

18

19

20

Stanisław Kracik 21

22

23

Piotr Magosz 24

Bożena Urbańczyk, Kazimierz Urbańczyk 25

Barbara Niedźwiedzka 26

Joanna Rózga 27

28

29

30

31

Katarzyna Witkowiak 32

Anna Niżegorodcew 33

Adam Boniecki, Genowefa Malik 34

Piotr Magosz 35

Małgorzata Jasionek 36

37

Jagoda Kracik, Stanisław Kracik, Stanisław Matusik 38

39

Maria Kłańska 40

Adam Boniecki 41

Adam Boniecki 42

Adam Boniecki 43

Adam Boniecki 44

Michał Olszewski 45

Aleksandra Zińczuk, Michał Olszewski 46

Dorota Nalepka 47

48

49

50

Michał Bilewicz 51

Aleksandra Zińczuk 52

Michał Olszewski 53

Michał Bilewicz 54

Aleksandra Zińczuk 55

Aleksandra Zińczuk, Paweł Stachowiak 56

Michał Olszewski 57

Kazimierz Urbańczyk 58

Dorota Nalepka 59

60

Alfred Wierzbicki, Dorota Nalepka 61

62

63

64

Michał Bilewicz 65

Paweł Stachowiak 66

67

Dorota Nalepka 68

69

70

71

72

73

Jacek Ślusarczyk, Michał Olszewski, Joanna Rózga 74

Andrzej Perzyński, Paweł Stachowiak 75

Aleksandra Zińczuk, Alfred Wierzbicki 76

Stanisław Kracik 77

Jacek Ślusarczyk, Michał Olszewski 78

79

Karol Tarnowski 80

Stanisław Kracik, Karol Tarnowski 81

Stanisław Kracik, Karol Tarnowski 82

Aleksandra Zińczuk 83

84

Genowefa Malik 85

86

Edward Augustyn 87

Michał Olszewski, Maja Kuczmińska 88

Michał Olszewski, Maja Kuczmińska 89

Dziurdzikowska Anna 90

Dziurdzikowska Anna 91

Dziurdzikowska Anna 92

Maja Kuczmińska 93

Maja Kuczmińska 94

Michał Olszewski, Maja Kuczmińska 95

Bożena Urbańczyk, Kazimierz Urbańczyk 96

97

98

99

100

Maja Kuczmińska 101

Maja Kuczmińska 102

Alfred Wierzbicki 103

Alfred Wierzbicki 104

Alfred Wierzbicki 105

106

Maja Kuczmińska 107

Maja Kuczmińska 108

109

Katarzyna Witkowiak, Alfred Wierzbicki 110

Maja Kuczmińska 111

Maja Kuczmińska 112

Alfred Wierzbicki 113

Andrzej Perzyński 114

Maja Kuczmińska 115

Joanna Rózga, Maja Kuczmińska 116

Maja Kuczmińska 117

Maja Kuczmińska 118

Maja Kuczmińska 119

Adam Walanus 120

Michał Olszewski 121

Maja Kuczmińska 122

Joanna Rózga, Maja Kuczmińska 123

124

125

Barbara Niedźwiedzka, Stanisław Matusik 126

127

128

129

130

131

132

133

134

Małgorzata Jasionek 135

Małgorzata Jasionek 136

137

138

139

Małgorzata Jasionek 140

Małgorzata Jasionek 141

Małgorzata Jasionek 142

Małgorzata Jasionek 143

144

145

146

147

148

Andrzej Perzyński, Alfred Wierzbicki, Adam Boniecki 1

2

3

Zbigniew Ćwikliński 4

Adam Boniecki 5

Zofia Zarębianka 6

Piotr Magosz 7

Alfred Wierzbicki 8

9

Dorota Nalepka, Bożena Urbańczyk 10

Piotr Mucharski, Dziurdzikowska Anna, Michał Olszewski 11

Piotr Mucharski, Alfred Wierzbicki, Michał Olszewski 12

Piotr Mucharski, Alfred Wierzbicki, Michał Olszewski 13

Piotr Mucharski 14

Joanna Rózga 15

Adam Boniecki 16

Dorota Nalepka 17

Stanisław Matusik 18

Adam Boniecki, Piotr Magosz 19

Adam Boniecki, Piotr Magosz 20

Piotr Mucharski, Ewelina Burda 21

Piotr Mucharski, Ewelina Burda 22

Andrzej Perzyński 23

Ewelina Burda 24

Ewelina Burda 25

Michał Kuźmiński 26

Artur Sporniak 27

Artur Sporniak 28

Artur Sporniak 29

Ewelina Burda 30

Michał Kuźmiński 31

Piotr Mucharski 32

Piotr Mucharski 33

Ewelina Burda 34

Piotr Mucharski 35

Michał Kuźmiński 36

Artur Sporniak 37

Ewelina Burda 38

Ewelina Burda 39

Ewelina Burda 40

Piotr Mucharski 41

Piotr Mucharski 42

Piotr Mucharski 43

Michał Kuźmiński 44

Joanna Rózga 45

Joanna Rózga, Katarzyna Witkowiak 46

Bożena Urbańczyk 47

Adam Boniecki 48

49

Dorota Nalepka, Maria Anna Potocka 50

Maria Anna Potocka 51

Dorota Nalepka, Maria Anna Potocka 52

Maria Anna Potocka, Alfred Wierzbicki, Stanisław Kracik 53

Maria Anna Potocka, Alfred Wierzbicki, Stanisław Kracik 54

Maria Anna Potocka, Stanisław Kracik, Alfred Wierzbicki 55

Artur Sporniak 56

Michał Kuźmiński 57

Artur Sporniak, Adam Boniecki 58

59

Artur Sporniak, Adam Boniecki 60

Artur Sporniak, Adam Boniecki 61

Piotr Mucharski 62

Anna Mateja 63

Anna Mateja 64

Dorota Nalepka, Anna Mateja 65

Anna Mateja 66

67

Urszula Pieczek 68

Artur Sporniak 69

Maria Anna Potocka, Kazimierz Urbańczyk 70

Adam Boniecki, Maria Anna Potocka 71

Maria Anna Potocka, Adam Boniecki 72

Maria Anna Potocka, Adam Boniecki 73

74

75

76

Anna Mateja 77

Maria Anna Potocka 78

Dziurdzikowska Anna 79

Urszula Pieczek 80

Anna Mateja 81

82

Maria Anna Potocka 83

Urszula Pieczek 84

Barbara Niedźwiedzka 85

86

Anna Mateja, Maria Anna Potocka, Urszula Pieczek 87

Maria Anna Potocka, Andrzej Perzyński, Urszula Pieczek 88

Karol Tarnowski, Maria Anna Potocka 89

90

Maria Anna Potocka, Karol Tarnowski 91

Maria Anna Potocka, Karol Tarnowski 92

Maria Anna Potocka, Karol Tarnowski 93

foto Dorota
Adam Walanus 93a

Adam Boniecki 94

95

Anna Mateja 96

Maria Anna Potocka 97

Adam Boniecki, Anna Mateja 98

Adam Boniecki, Maria Anna Potocka 99

Adam Boniecki, Maria Anna Potocka 100