Początkowy układ może się losowo powtórzyć, ale jeżeli liczba bitów jest duża, to jest to rzadkie zjawisko.