Dobry człowiek i zły człowiek
(tak jest u Tischnera)
komu pomaga: