(+)/2 = Ocena projektu

wynik ogólnego egzaminu
prezentacja; średnia = wynik egzaminu =

czyli ocena =

Średnia ocen * 0.6 =

Ocena projektu * 0.2 =

Ocena egzaminu dypl. * 0.2 =

Suma =

wynik =