W lewo i prawo myszą lub palcem. Łęg z Kładki na Kopiec Krakusa.
← ← ← → → →     ← ← ← → → →     ← ← ← → → →