Karol Tarnowski, "Jean-Luc Marion", w: "Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku", t.5, red. B. Skarga, Wyd. Naukowe PWN 1997
Home