Naciskaj klawisz

A

Czas podawany jest w dziesiątych częściach sekundy. Podawany jest średni czas i czas każdego klawisza.
Uruchamianie od nowa - naciskaj F5.