Podaj adres zdjecia, rozmiar kwadratu do usredniania ±, wczytaj zdjecie i klikaj na nim.

adres      pixeli

#RGB

IMG