Wieże kościołów na horyzoncie. Górny Śląsk. Kursor na zdjęciu wywołuje współrzędne patrzącego.