AW, zasady współpracy, typowe Home

Współautor:

1. daje dane i problem
2. zna literaturę przedmiotu, ewentualnie dysponuje literaturą dotyczącą analizy danych w przedmiocie
3. proponuje czasopismo (powyżej 20pkt.)
4. pisze główną część tekstu

ja:

5. analizuję dane
6. opisuję metodykę i wyniki.

Wspólnie dyskutujemy problem, wyniki analiz statystycznych, tekst.