Adam Walanus, publikacje


H>=10   Web of Science,          RG score 30.5 citations 1080          AGH publikacje pracowników          Zasady współpracy          HomeSpecjalność: analiza danych; zastosowanie metod statystycznych w naukach przyrodniczych.


Czasopisma: Nature, Radiocarbon, The Holocene, Climatic Change, Theoretical and Applied Climatology, Aerobiologia, Human Ecology, Natural Hazards, Human Ecology, Journal of Environmental Monitoring, Nuclear Instruments and Methods, Computers & Geosciences, Boreas, Quaternary Science Reviews, Quaternary Research, Geological Quarterly, Quaternary International Review of Palaeobotany and Palynology, Journal of Paleolimnology, Pollen et Spores, polskie: Archeologia Polski,   Przegląd Archeologiczny,   Postępy Fizyki,   Annales Societatis Geologorum Poloniae,   Acta Palaeobotanica,   Acta Agrobotanica,   Przegląd Geologiczny,   Przegląd Geofizyczny,   Geochronometria,   Geographia Polonica,   Geologia Kwartalnik AGH,   Fragm. Flor. Geobot. Pol.,   Studia Limnologica et Telmatologica,   Problemy Kryminalistyki, popularne: Wiedza i Życie,   Archeologia Żywa,   Magazyn Przemysłowy,   Magazyn Zarządzania Jakością,   Wszechświat,   Menhir


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002 -, 2001 -

2000

1999

1998

1997

1996

Ważniejsze wcześniejsze

 


Podanie o profesurę, marzec 2012

Publikacje wszystkie     Najlepsze     Konferencje     Recenzje     Współautorzy     CV     Życiorys     Hab.     Uzupełnienia     Ngram

 

Home