abp. Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego,
Marek Zając, Krzysztof Tomasik, kaplica św. Doroty w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 2018 03 16    ok. 20 zdjęć Home
Dialog leczy rany

1

2

abp. Światosław Szewczuk 3

4

5

Marek Zając 6

Henryk Woźniakowski 7

8

Krzysztof Tomasik, abp. Światosław Szewczuk, Marek Zając 9

Marek Zając 10

Krzysztof Tomasik 11

Marek Zając 12

abp. Światosław Szewczuk 13

Marek Zając 14

Marek Zając 15

abp. Światosław Szewczuk 16

abp. Światosław Szewczuk 17

abp. Światosław Szewczuk 18

Marek Zając 19

Marek Zając 20

Marek Zając 21

Marek Zając 22

23

Krzysztof Tomasik, abp. Światosław Szewczuk, Marek Zając 24

Home