Prof. Włodzimierz Mościcki, 1958, pismo ze Sztokholmu
Udostępnione przez dr hab. Jerzego Mościckiego 2018 03 21 Historia 14C w Polsce Home
Prof. Włodzimierz Mościcki był moim nauczycielem w latach 1972-1976, w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej

1959, pierwszy z lewej

Późniejsze zdjęcie