Dr Włodzimierz Mościcki Doc. na I Katedrze Fiz.P.G. (Politechniki Gdańskiej), udostępnione przez Jerzego Mościckiego Home

Ocena własnej działalności

... a uczenie się specjalnie do egzaminów traktowaliśmy jak coś uwłaczającego.

Słuchacze byli zazwyczaj znużeni i znudzeni moimi zbyt ściśle i zbyt "naukowo" prowadzonymi wykładami. Z reguły dość liczne grono słuchaczy kurczyło się w postępie geometrycznym w miarę wzrostu numeru porządkowego wykładu. Zaobserwowałem przy tym, że im szybciej likwidowało się grono adeptów wiedzy fizycznej tym pochlebniejsze wypowiadano opinie na temat mojej naukowości.

poznałem ... Szyszko-Bohusza

Na temat ... mechanizmu działania oraz przewidywanych zniszczeń wywołanych przez bombę atomową wygłosiłem kilka wykładów w obozach Grossborn i Arhswalde.

Po powrocie do kraju ... prof.dr S. Szczeniowskim objąłem funkcję pom.prac.nauk.przy Zakładzie Fizyki Dośw. U.P.

W tym okresie /1948-1951/ ... określania zawartości C-14 w węglu naturalnym /Praca doktorska/,

Przy przedmioce tego rodzaju co fizyka absolwent tego typu może przy nauczaniu fizyki w szk.średniej przynieść znacznie więcej szkody niż pożytku.

Na dwugodzinny wykład dla biologów U.M.K. przygotowywałem się od 10 do 15 minut. ... dla kursu magisterskiego Wydz.Łączn.Po.Gdańskiej w pierwszym roku tego wykładu na temat "Współczesna teoria przewodnictwa ciał stałych" poświęcałem od 6 do 8 godzin tygodniowo.

Liczy się tylko i wyłącznie wynik pracy naukowej.

Home